Laižam gaisā

Mēs maza cilts. Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba.

Read more "Laižam gaisā"